Bhikaram Chandmal, Kolkata.

Casa Fortuna, Kolkata.

Om Ganpati, Kolkata.

Haldi Namak, Kolkata.

Om Saraf Catering, Kolkata.

Barsana Club, Kolkata.

Saturday Club, Kolkata.

Hotel Shreesh, Andaman.

Hotel Kingdom, Havelock, Andaman.

Haldiram Banquets, Kolkata.

Hotel Lindsay, Kolkata.

Hotel Shompen, Port Blair.

Shymphony Palms, Havelock, Andaman.

Sea Princess Beach Resort, Andaman.

Hotel Sentinel, Port Blair.

Silversand Beach Resort, Havelock, Andaman.

El Dorado, Havelock, Andaman.

Gold India, Havelock, Andaman.

Pellicon Beach Resort, Havelock, Andaman.

Sunrise Beach Resort, Havelock, Andaman.

The Wild Orchid, Havelock, Andaman.

Holiday Inn Beach Resort, Havelock, Andaman.

Sea Shell, Port Blair.

Anand Mangal Caterer, Kolkata.

Shiva Caterer, Kolkata.

Om Ganpati Caterer, Kolkata.

Dhaka Biriyani, Kolkata.

Kolkata Biriyani House, Kolkata.

Star Biriyani House, Kolkata.

Gupta Brothers, Kolkata.

Hotel Debojyoti, Contai.

ADB Kanvas Resort, Mandarmani.

Babna's Caterer, Kolkata.

Pugolia Caterer, Kolkata.

Have More Restaurant, Kolkata.

Sri Shyam Banquet, Salt Lake, Kolkata.

Kaka Tea, Kolkata.

Foodies, Khardaha.

Golden Spoon, Haldia Township.

Aitajya, Haldia Township.

Nishant Caterer, Kolkata.

Neha Catering, Kolkata.

Krishna Catering, Kolkata.

Maha Budhhi Constructions & Suppliers, Gaya.

Shiv Shakti Agriculture, Dankuni.

Amantran Restaurant, Ariadaha.

Debajyoti Lodga, Contai.

9 to Nine, Kolkata.

Reda Hotel, Serampore.

Have More, Kolkata.

Rahat Cafe, Kolkata.

Afreen, Kolkata.

Hotel Delta, Gaya.

Ujala Restaurant, Hazaribagh.

Subhadra Sweets, Kolkata.

New Bharat Sweets, Kolkata.

Saha Kitchen, Kolkata.

Mewar Banquets, Kolkata.

Sreeshyam Banquets, Kolkata.

Chalte Firte, Kolkata.

Pugolia Fastfood, Kolkata.

Foodies, Khardaha.

Golden Spoon, Haldia.

Gupta Brothers, Salt Lake, Kolkata.

Trimoorti Caterer, Dhanbad.

Pariwaar Hotel & Resorts Pvt. Ltd., Hind Motor.